Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Samorządowe Przedszkole w Łącku jest placówką pięciooddziałową. Do dyspozycji w przedszkolu jest 125 miejsc. Przyjmujemy dzieci w wieku 3-6-lat.

Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym. Znajdujemy się w centrum Łącka. Obok przedszkola jest Urząd Gminy, budynek szkoły podstawowej, przychodnia lekarska. Przedszkole funkcjonuje w systemie jednozmianowym.

Przedszkole czynne jest od godziny 6:00 do godziny 16:00.

Realizujemy programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

We wszystkich grupach wiekowych realizujemy treści oparte na czterech filarach edukacji:

1. Uczyć się aby wiedzieć ( wiedza)

2. Uczyć się aby działać ( umiejętność)

3. Uczyć się aby być ( system wartości i postaw)

4. Uczyć się aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i działanie)

Stosujemy elementy innowacyjnych metod:

- Metoda ruchowej ekspresji twórczej R.Labana
U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno- ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, pantomima itp.

- Metoda C. Orffa
Orff nawiązuje do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Te właśnie ginące formy ruchowo-muzyczno-słownych zainteresowań dzieci znalazły się
u podstaw metody, której głównym celem i zadaniem jest wyzwolenie u dzieci tendencji ekspresji, rozwijania inwencji twórczej.

- Metoda Weroniki Sherborne
Jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania w każdych warunkach, bez konieczności używania przyrządów. Ćwiczymy boso, w niekrępujących ruchy strojach, na podłodze, w niskich bezpiecznych pozycjach, jak kto może. Po bardziej intensywnym wysiłku stosujemy odpoczynek i relaks. Metoda ta nawiązuje do „języka ciała”, czyli ćwiczenia stanowią formę naszego komunikowania się z innymi. Celem metody ruchu rozwijającego jest doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, fizycznego, społecznego, poznanie własnego ciała.

- Metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
Program edukacji matematycznej wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej obejmuje następujące kręgi tematyczne: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie
i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, kształtowanie gier przez dzieci, zapisywanie czynności matematycznych.

- Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Są to funkcje, które leżą
u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.

Stawiamy na indywidualne zasoby dziecka, rozszerzając je za pomocą zajęć dodatkowych inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, opierając się na aktywności wychowanków i rozwijając mocne strony każdego z nich.

Podstawowa oferta zajęć jest wzbogacona o zajęcia dodatkowe:

- język angielski

- zajęcia przyrodnicze

- rytmika

- religia w najstarszych grupach wiekowych 

- gimnastyka korekcyjna

Z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dysponujemy specjalistami:

- terapeuci pedagogiczni

- logopeda

- pedagog specjalny

- pedagog

Walory naszego przedszkola:

1. Zapewnia opiekę, wychowanie oraz możliwość poznawania siebie i świata w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

2. Wykorzystuje potencjał rozwojowy dziecka, jego zdolności i działania twórcze we wszystkich dziedzinach aktywności

3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości do podjęcia obowiązków szkolnych

4. Kształtuje postawę odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo

5. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny

6. Tworzy atmosferę życzliwości

Tradycje przedszkola:

- Uroczystości środowiskowe

- Uroczystości przedszkolne

- Udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych

- Udział w akcjach charytatywnych

Współpracujemy od wielu lat z Nadleśnictwem Łąck, Szkołą Podstawową w Łącku, Gminną Biblioteką Publiczną w Łącku.

Wsparciem naszych działań jest pomoc rodziców, szczególnie grupy reprezentującej ogół rodziców- Rady Rodziców. Członkowie Rady Rodziców wspomagają działalność przedszkola podczas uroczystości przedszkolnych, zabiegają o wsparcie rzeczowe, gromadzą środki finansowe na potrzeby przedszkola i przedszkolaków.

Pragniemy by nasze kompetencje, zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców przyczyniły się do rozwoju osobowości dzieci, pozwoliły im radośnie przeżyć niepowtarzalny okres dzieciństwa.

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny