Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Samorządowe Przedszkole w Łącku jest placówką pięciooddziałową. Pod opieką w roku szkolnym 2021/2022 mamy 101 dzieci z terenu Łącka i Gminy Łąck. Nasza miejscowość jest wsią gminną, oddaloną od Płocka o 12 km.

Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym. Znajdujemy się w centrum Łącka. Obok przedszkola jest Urząd Gminy, budynek szkoły podstawowej, przychodnia lekarska. Przedszkole funkcjonuje w systemie jednozmianowym.

Czynne jest od godziny 6:00 do godziny 16:00.

Realizujemy programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

We wszystkich grupach wiekowych realizujemy treści oparte na czterech filarach edukacji:

1. Uczyć się aby wiedzieć ( wiedza)

2. Uczyć się aby działać ( umiejętność)

3. Uczyć się aby być ( system wartości i postaw)

4. Uczyć się aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i działanie)

Stosujemy elementy innowacyjnych metod:

- Metoda ruchowej ekspresji twórczej R.Labana
U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno- ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, pantomima itp.

- Metoda C. Orffa
Orff nawiązuje do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Te właśnie ginące formy ruchowo-muzyczno-słownych zainteresowań dzieci znalazły się
u podstaw metody, której głównym celem i zadaniem jest wyzwolenie u dzieci tendencji ekspresji, rozwijania inwencji twórczej.

- Metoda Weroniki Sherborne
Jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania w każdych warunkach, bez konieczności używania przyrządów. Ćwiczymy boso, w niekrępujących ruchy strojach, na podłodze, w niskich bezpiecznych pozycjach, jak kto może. Po bardziej intensywnym wysiłku stosujemy odpoczynek i relaks. Metoda ta nawiązuje do „języka ciała”, czyli ćwiczenia stanowią formę naszego komunikowania się z innymi. Celem metody ruchu rozwijającego jest doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, fizycznego, społecznego, poznanie własnego ciała.

- Metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
Program edukacji matematycznej wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej obejmuje następujące kręgi tematyczne: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie
i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, kształtowanie gier przez dzieci, zapisywanie czynności matematycznych.

- Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Są to funkcje, które leżą
u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.

Stawiamy na indywidualne zasoby dziecka, rozszerzając je za pomocą zajęć dodatkowych inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, opierając się na aktywności wychowanków i rozwijając mocne strony każdego z nich.

Podstawowa oferta zajęć jest wzbogacona o zajęcia dodatkowe:

- język angielski

- zajęcia plastyczne 

- zajęcia muzyczne

- zajęcia przyrodnicze

- zajęcia matematyczne

W najstarszych grupach wiekowych odbywa się nauka religii.

Nad prawidłową wymową czuwa logopeda przedszkolny.

Walory naszego przedszkola:

1. Zapewnia opiekę, wychowanie oraz możliwość poznawania siebie i świata w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

2. Wykorzystuje potencjał rozwojowy dziecka, jego zdolności i działania twórcze we wszystkich dziedzinach aktywności

3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości do podjęcia obowiązków szkolnych

4. Kształtuje postawę odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo

5. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny

6. Tworzy atmosferę życzliwości

Tradycje przedszkola:

- Uroczystości środowiskowe

- Uroczystości przedszkolne

- Udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych

- Udział w akcjach charytatywnych

Współpracujemy od wielu lat z Nadleśnictwem Łąck, Szkołą Podstawową w Łącku, Gminną Biblioteką Publiczną w Łącku.

Wsparciem naszych działań jest pomoc rodziców, szczególnie grupy reprezentującej ogół rodziców- Rady Rodziców. Członkowie Rady Rodziców wspomagają działalność przedszkola podczas uroczystości przedszkolnych, zabiegają o wsparcie rzeczowe, gromadzą środki finansowe na potrzeby przedszkola i przedszkolaków.

Pragniemy by nasze kompetencje, zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców przyczyniły się do rozwoju osobowości dzieci, pozwoliły im radośnie przeżyć niepowtarzalny okres dzieciństwa.

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny